Photoelectric Effect Activity


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.Наслов Photoelectric Effect Activity
Опис Have students investicate the photoelectric effect from a phenomenological point of view as well as quantitive view.
Предмет Физика
Ниво Додипломски - Вовед
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Algebra, Equations
Симулации Фотоелектричен ефект


Автори Donald Collins, Dennis Robbins
Контакт е-маил dcollins@warren-wilson.edu
Школо / Организација Warren Wilson College
Поставено 23.7.06
Обновено 8.8.11