ERAIKI ATOMOA jarduerak


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 ERAIKI ATOMOA jarduerak
설명 Atomoaren osaketa eta bere ezaugarriak aztertzen dira simulazioan eta jardueran.
주제 화학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 바스크어
키워드 atomoa목록 구분 elektroia목록 구분 neutroia목록 구분 protoia
시뮬레이션 원자 만들기 (HTML5)목록 구분 원자 만들기


저자(들) Andrés Palomo, Brisa Aguilera eta Diana López. Jaione Eizaguirre-ren itzulpena
연락 이메일 jeizaguirre@bizarainbhi.eus
학교/기관 Bizarain BHI
제출일 20. 5. 14
업데이트 날자 20. 5. 14