ERAIKI ATOMOA jarduerak


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề ERAIKI ATOMOA jarduerak
Mô tả Atomoaren osaketa eta bere ezaugarriak aztertzen dira simulazioan eta jardueran.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Basque
Từ khoá atomoa, elektroia, neutroia, protoia
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Andrés Palomo, Brisa Aguilera eta Diana López. Jaione Eizaguirre-ren itzulpena
Email liên lạc jeizaguirre@bizarainbhi.eus
Trường / Tổ chức Bizarain BHI
Ngày đăng ký 14/05/2020
Ngày cập nhật 14/05/2020