Concentració


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Concentració
설명 Solubilitat de diferents sals. Efectes sobre la concentració de la dilució i de l'evaporació.
주제 화학
수준 중학
유형 실험
기간 90 분
정답 포함
언어 영어
키워드 concentració목록 구분 dilució목록 구분 evaporació목록 구분 solubilitat
시뮬레이션 농도 (HTML5)


저자(들) Jordi Plana
학교/기관 Institut Narcís Oller
제출일 18. 12. 30
업데이트 날자 19. 1. 3