Massa's en veren


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Massa's en veren
설명 In dit practicum onderzoek je de eigenschappen van een veersysteem met behulp van de HTML5 PhET-simulatie. Onderzoeksvraag: Hoe groot is de veerconstante? Bepaal de veerconstante met de wet van Hooke. Bepaal de veerconstante met de periode van de trilling van massa aan een veer.
주제 물리학
수준 고교
유형 실험
기간 30 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 Hooke목록 구분 kracht목록 구분 periode목록 구분 trilling목록 구분 uitrekking목록 구분 valversnelling목록 구분 veerkonstante
시뮬레이션 질량과 용수철 (HTML5)


저자(들) Roland Van Kerschaver
학교/기관 CNO Antwerpen
제출일 18. 9. 21
업데이트 날자 18. 9. 21