Balanceren


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Balanceren
설명 Met deze versie van Op zoek naar het evenwicht, oorspronkelijk geschreven door Henny Leemkuil, kan gebruik gemaakt worden van een iPad. De virtuele lab is van PhET en vertaald in het Nederlands door Roland Van Kerschaver.
주제 물리학
수준 기타목록 구분 중학목록 구분 초등
유형 안내된 활동
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 네덜란드어
키워드 Go Lab목록 구분 ILS목록 구분 Inquiry Learning Space목록 구분 Next Lab목록 구분 evenwicht목록 구분 fysica목록 구분 werkblad
시뮬레이션 균형잡기 (HTML5)


저자(들) Roland Van Kerschaver
학교/기관 Royal Atheneum Bruges
제출일 18. 6. 2
업데이트 날자 18. 6. 2