Fotoefekti meedialabori juhend


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로


제목 Fotoefekti meedialabori juhend
설명 Katse eesmärgiks on erinevate metallide punapiiri määramine ja tundmatu metalli tuvastamine.
주제 물리학
수준 고교
유형 숙제목록 구분 실험
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 에스토니아어
키워드 Fotoefekt목록 구분 punapiir.
시뮬레이션 광전효과


저자(들) Siim Tõkke
연락 이메일 siim-tokke@hotmail.com
학교/기관 Vanalinna Hariduskolleegium
제출일 17. 6. 8
업데이트 날자 17. 6. 8