სტექიომეტრია - ქიმიური განტოლებები | Conservation of Mass - PhET Interactive Simulations

სტექიომეტრია

სტექიომეტრია simulation

Topics

  • ქიმიური განტოლებები
  • Conservation of Mass

Sample Learning Goals

  • Balance a chemical equation.
  • Recognize that the number of atoms of each element is conserved in a chemical reaction.
  • Describe the difference between coefficients and subscripts in a chemical equation.
  • Translate from symbolic to molecular representations of matter.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.12