Keemiliste võrrandite tasakaalustamine - Chemical Equations | Conservation of Mass - PhET Interactive Simulations

Keemiliste võrrandite tasakaalustamine

Keemiliste võrrandite tasakaalustamine simulation

Topics

  • Chemical Equations
  • Conservation of Mass

Sample Learning Goals

  • Tasakaalustab keemilisi võrrandeid.
  • Mõistab, et iga elemendi aatomite arv on keemilises reaktsioonis jääv.
  • Kirjeldab keemilises võrrandis olevate kordajate ja indeksite erinevust.
  • Tõlgib aine sümbolilise esituse molekulaarseks esituseks.

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.2.12