Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης
აღწერილობა Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
თემა ფიზიკა
დონე საშუალო სკოლა, უმაღლესი სკოლა
ტიპი ლაბორატორია, საშინაო დავალება
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Greek
საკვანძო სიტყვები Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Φυσική
სიმულაციები წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC), ვირტუალური ლაბორატორია


ავტორები Νικόλαος Κυπριωτάκης
სკოლა / ორგანიზაცია 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
წარდგენილია 1/2/11
განახლებულია 1/2/11