Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης
說明 Μέρος του Διδακτικού Σεναρίου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ"
科目 物理
程度 中學, 高中
類型 作業, 實驗室
解答
語言 希臘語
關鍵字 Αντιστάσεις, Ηλεκτρισμός, Φυσική
模擬教學 電路組裝套件(直流電), 電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室


作者 Νικόλαος Κυπριωτάκης
聯繫 Email nikoskypriotakis@gmail.com
學校 / 機構 1ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου - 1st Gymnasium of Markopoulo
提交日期 2011/1/2
更新日期 2011/1/2