македонски (マケドニア語)

酸・塩基の水溶液と電離 (HTML5) HTML КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) Download Run now
酸・塩基の水溶液と電離 Java КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Download Run now
α崩壊 Java Алфа зрачење Download Run now
計算 Flash АРИТМЕТИКА Download Run now
原子の相互作用 Java Интеракција меѓу атомите Download Run now
シーソーバランス (HTML5) HTML Рамнотежа (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Рамнотежа Download Run now
化学反応式 (HTML5) HTML Изедначување на хемиски равенки (HTML5) Download Run now
化学反応式 Java Изедначување на хемиски равенки Download Run now
風船と浮力 Java Закони на идеален гас Download Run now
風船と静電気 (HTML5) HTML Балони и статички електрицитет (HTML5) Download Run now
風船と静電気 Java Балони и статички електрицитет Download Run now
バンド構造 Java Енергетски нивоа Download Run now
電池と抵抗の回路(Battery-Resistor Circuit) Java Просто струјно коло (Батерија-Отпорник) Download Run now
電池の電圧 Java Напон на батеријата Download Run now
ベールの法則実験室 (HTML5) HTML Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) Download Run now
ベールの法則実験室 Java Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Download Run now
光の屈折 (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
光の屈折 Java Прекршување на светлината Download Run now
β崩壊 Java Бета зрачење Download Run now
黒体のスペクトル(Blackbody Spectrum) Flash Зрачење на црно тело Download Run now
量子の束縛状態 Java Состојби на квантни врски Download Run now
分数を作る Java Направи дел Download Run now
分子の生成 Java Направи молекул Download Run now
原子の生成 (HTML5) HTML Направи атом (HTML5) Download Run now
原子を生成 Java Направи атом Download Run now
浮力 Flash Потисок Download Run now
微分積分グラフCalculus Grapher) Flash Функции,изводи,интеграли Download Run now
コンデンサ実験室 Java Кондензатор Download Run now
点電荷と電界(Charges and Fields) Flash Електрични полиња на точкести електрицитети Download Run now
直流・交流回路キット Java Конструкција на струјно коло (AC+DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Конструкција на струјно коло-лабораторија (AC+DC) Download Run now
直流回路キット Java Конструкција на струјно коло (едносмерна струја) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Конструкција на струјно коло-лабораторија (едносмерна струја) Download Run now
衝突実験 Flash Судари во механиката Download Run now
光の色(Color Vision) (HTML5) HTML Како ги гледаме боите (HTML5) Download Run now
光の色(Color Vision) Java Како ги гледаме боите Download Run now
濃度 Java Концентрација Download Run now
伝導率 Java Проводливост Download Run now
二重井戸と共有結合 Java Двојни јами и ковалентни врски Download Run now
曲線あてはめ Flash Интерполација на податоци Download Run now
デビッソン・ガーマー法 : 電子解説 Java Давидсон-Гермер: Електронска дифракција Download Run now
密度 Flash Густина Download Run now
ネオンサインと放電ランプ Java Неонски ламби и други ламби на празнење Download Run now
運動と食事 Java ИСХРАНА И ВЕЖБАЊЕ Download Run now
電場と電荷 Java Електрично поле Download Run now
電界ホッケー(Electric Field Hockey) Java Електричен хокеј Download Run now
エネルギーの形と変化 (HTML5) HTML Видови облици на енергија (HTML5) Download Run now
エネルギーの形と変化 Java Видови облици на енергија Download Run now
スケートパーク(Energy Skate Park) Java Енергија во скејт-паркот Download Run now
力学的エネルギーの保存: ベーシック (HTML5) HTML Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Енергија во скејт-паркот: Основна верзија Download Run now
2次式のグラフ Flash График на квадратна функција Download Run now
推定ゲーム Flash Процена Download Run now
ファラデーの電磁石研究所 Java Фарадеева Електромагнетна лабораторија Download Run now
ファラデーの法則 Flash Фарадеев закон за електромагнетна индукција Download Run now
流圧と流速 Java Проток на флуиди и притисок Download Run now
一次元の力(Forces in 1 Dimension) Java Сила 1-D. II Њутнов закон Download Run now
力と運動 Java Движења и сили Download Run now
力と運動: ベーシック (HTML5) HTML Сили и движење - Основи (HTML5) Download Run now
- Java Сили и движење - Основи Download Run now
フーリエ級数展開:波の合成 Java ФУРИОВА СИНТЕЗА -ПРАВЕЊЕ НА БРАНОВИ Download Run now
分数で表そう Java Сложување на делови Download Run now
分数の基本 Java Делови - Вовед Download Run now
摩擦 (HTML5) HTML Триење (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash Триење Download Run now
気体の性質 Java Особини на идеален гас Download Run now
遺伝子発現 - 基本 (HTML5) HTML Особини на гените - Основи (HTML5) Download Run now
遺伝子発現 - 基本 Java Особини на гените - Основи Download Run now
遺伝子装置 : ラクトースオペロン Java РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon Download Run now
発電機 Java Генератор Download Run now
幾何光学(Geometric Optics) Flash Геометриска оптика Download Run now
氷河 Java Глечери Download Run now
重力と軌道 (HTML5) HTML Гравитација и орбити (HTML5) Download Run now
重力と軌道 Java Гравитација и орбити Download Run now
キャベンディッシュの実験室 (HTML5) HTML Лабораторија за гравитациона сила (HTML5) Download Run now
重力実験室 Java Лабораторија за гравитациона сила Download Run now
大気の温室効果 Java Ефект на стаклена градина Download Run now
水素原子モデル。 Java Модел на атомот на Водород Download Run now
同位体と原子の質量 Java Изотопи и атомски маси Download Run now
静電気とカーペット (HTML5) HTML Пренесување на електрицитет (HTML5) Download Run now
テントウムシの二次元移動(Ladybug Motion 2D) Java Движење на Буба мара 2D Download Run now
レーザーlasers Java Ласери Download Run now
月面着陸船 Flash Месечева сонда Download Run now
磁石と方位磁針 Java Магнет и компас Download Run now
磁石と電磁石 Java Магнети и Електромагнети Download Run now
重りとバネ(Masses & Springs ) Flash ПРУЖИНИ & ТЕГОВИ Download Run now
迷路ゲーム Java Лавиринт ( брзина-забрзување) Download Run now
膜チャネル Java Транспортирање низ мембрана Download Run now
電子レンジの加熱 Java МИКРОБРАНОВИ Download Run now
モル濃度 (HTML5) HTML Моларност (HTML5) Download Run now
モル濃度 Java Моларност Download Run now
分子モーター Java Молекуларни мотори Download Run now
分子の分極 (HTML5) HTML Поларност на молекули (HTML5) Download Run now
分子の分極 Java Поларност на молекули Download Run now
分子と光 (HTML5) HTML Молекули и светлост (HTML5) Download Run now
分子と光 Java Молекули и светлост Download Run now
分子の形 (HTML5) HTML Облици на молекул (HTML5) Download Run now
分子の形 Java Облици на молекул Download Run now
分子の形:基本 Java Облици на молекул: Основи Download Run now
2次元の運動(Motion in 2D) Java Движење во 2-D Download Run now
移動する人 Java Шетач (променливо праволиниско движење) Download Run now
MRI(磁気共鳴画像装置) Java Едноставен МРИ Download Run now
太陽系(My Solar System) Flash Мој Соларен систем Download Run now
自然選択 Java Природна селекција Download Run now
ニューロン (HTML5) HTML НЕВРОН (HTML5) Download Run now
ニューロン Java НЕВРОН Download Run now
基準振動(モード) Flash Нормални модови Download Run now
核分裂 Java Нуклеарна фисија Download Run now
オームの法則 (HTML5) HTML Омов закон (HTML5) Download Run now
オームの法則 Flash Омов закон Download Run now
光学的量子制御 Java КВАНТНА ОПТИКА Download Run now
光ピンセットとその応用 Java Оптички пинцети и апликации Download Run now
振り子の実験 Flash Нишало Download Run now
光電効果 Java Фотоелектричен ефект Download Run now
pHの測定 (HTML5) HTML рН Скала (HTML5) Download Run now
pH スケール Java рН Скала Download Run now
プレートテクトニクス Java Тектонски плочи Download Run now
パチンコ玉の落下分布 Flash Распределба на веројатност Download Run now
放物運動(Projectile Motion) Flash Движење на проектил Download Run now
量子トンネル現象と波束 Java Квантно тунелирање и Бранови пакети Download Run now
量子波の干渉 Java Интерференција на квантни бранови Download Run now
電荷の放射 Flash Зрачење на електрицитети во движење Download Run now
放射線年代測定ゲーム Java Датирање со помош на радиоактивност-игра Download Run now
電波と電磁波 Java Радио бранови & Електромагнетни полиња Download Run now
斜面:力と運動 Java Рампа: Движења и сили Download Run now
化学反応 (HTML5) HTML Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5) Download Run now
反応物、生成物とその残り Java Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови Download Run now
反応と速度 Java ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ Download Run now
導線の電気抵抗 (HTML5) HTML Отпорност на жица (HTML5) Download Run now
電線の電気抵抗(Resistance in a Wire) Flash Отпорност на жица Download Run now
共振 Flash Резонанса Download Run now
可逆反応 Java Повратни (реверзибилни) процеси Download Run now
テントウムシと回転(Ladybug and Revolution) Java БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛ Download Run now
ラザフォード散乱 (HTML5) HTML Рутерфордово расејување (HTML5) Download Run now
ラザフォード散乱 Java Рутерфордово расејување Download Run now
自己駆動粒子モデル Java Модел на самодвижечки честички Download Run now
半導体 Java Полупроводници Download Run now
信号回路 Java Сигнал и проводник Download Run now
塩と溶解度 Java Соли & растварање Download Run now
Java Звучни бранови Download Run now
物質の状態(States of Matter) Java Состојба на материјата Download Run now
States of Matter: Basics Java Состојба на материјата: Основи Download Run now
シュテルン-ゲルラッハの実験 Flash Штерн-Герлахов експеримент Download Run now
DNAの引き伸ばし Java Исправување на DNA Download Run now
糖と塩の水溶液 Java Раствори шеќер и сол Download Run now
傾斜台(The Ramp) Java Тело на косина Download Run now
トルク Java МОМЕНТ НА СИЛАТА Download Run now
静電気とカーペット Java Пренесување на електрицитет Download Run now
圧力 (HTML5) HTML Хидростатички притисок (HTML5) Download Run now
圧力下 Java Хидростатички притисок Download Run now
ベクトルの加算 Flash Собирање на вектори Download Run now
干渉(Wave Interference) Java Интерференција на бранови Download Run now
弦を伝わる波 (HTML5) HTML Бранови на жица (HTML5) Download Run now
弦を伝わる波 Flash Бранови на жица Download Run now

まだマケドニア語に翻訳されていないシミュレーション

未翻訳のシミュレーションは、PhET翻訳ユーティリティを使って翻訳できます。