Bengali (Bengali)

Lei de Equilibrio (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Lei de Equilibrio Java ভারসাম্য করি Download Run now
Péndulo Lab Flash পেন্ডুলাম ল্যাব Download Run now
Movemento de Proxectís Flash প্রাসের গতি Download Run now
Suma de vectores Flash ভেক্টর যোগ Download Run now

Simulacións aínda non traducidas Bengali

As simulacións restantes poden ser traducidas usanda a PhET Translation Utility.