การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย


Download Ou pode descargar tosos os arquivos como un ficheiro zip comprimido.


Título การทดลองOnline 1 เรื่อง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
Descrición วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค (simple harmonic motion, SHM) ของลูกตุ้ม นาฬิกาชนิดธรรมดา (simple pendulum) 2. เพื่อหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ ตำแหน่งที่ทำการทดลอง 3. เพื่อให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่ออธิบายตัวแปรต่างๆที่มีผลต่อการเคลื่อนที่แบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
Tema Física
Nivel Bacharelato
Tipo Laboratorio
Duración 120 minutos
Respostas incluidas Non
Linguaxe Thai
Palabras clave ลูกตุ้มอย่างง่าย, Pendulum
Simulacións Pendulum Lab (HTML5)


Autores Sayyai Chaiwan
Email de Contacto sayyai.ch@yupparaj.ac.th
Centro Escolar / Institución Yupparaj Wittayalai school
Presentado 7/19/20
Actualizado 7/19/20