projectile motion


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان projectile motion
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل آری
زبان انگلیسی
کلید واژه Projectile motion
شبیه سازی ها حرکت پرتابه (HTML5)


نویسنده Maryam Talal
مدرسه / سازمان Maryam Talal
ارسال شده 3/17/21
بروزرسانی شده 3/17/21