projectile motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक projectile motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Projectile motion
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Maryam Talal
शाळा/संस्था Maryam Talal
दाखल दिनांक 3/17/21
आद्यवत 3/17/21