vector addition


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان vector addition
شرح
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1، پیش دانشگاهی 2
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه magnitude - vector - scalar - equilibrium
شبیه سازی ها جمع بردار


نویسنده Ahmed Elsayed
مدرسه / سازمان Ahmed Elsayed
ارسال شده 9/29/20
بروزرسانی شده 9/29/20