vector addition


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक vector addition
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर पदवीपुर्व - Intro, पदवीपूर्व - प्रगत
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द magnitude - vector - scalar - equilibrium
सादश्य सदिशांची बेरीज


लेखक Ahmed Elsayed
संपर्क ईमेल U20103141@sharjah.ac.ae
शाळा/संस्था Ahmed Elsayed
दाखल दिनांक 9/29/20
आद्यवत 9/29/20