vector addition


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel vector addition
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Student - avansert (bachelor), Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord magnitude - vector - scalar - equilibrium
Simuleringer Vektoraddisjon


Forfattere Ahmed Elsayed
Skole / Organisasjon Ahmed Elsayed
Lastet opp 29.09.20
Oppdatert 29.09.20