Pesawat Sederhana (Tuas)


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Pesawat Sederhana (Tuas)
شرح
موضوع فیزیک
سطح راهنمایی
نوع Discussion Prompts
پاسخ ها شامل آری
زبان اندونزیایی
کلید واژه Tuas
شبیه سازی ها قانون گشتاورها


نویسنده azmi khusnani
ایمیل تماس husnaniazmi@gmail.com
مدرسه / سازمان university of ahmad dahlan
ارسال شده 4/4/17
بروزرسانی شده 4/4/17