Exploracion del simulador


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Exploracion del simulador
شرح Abra el archivo y fíjese!
موضوع زیست شناسی، شیمی
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Discussion Prompts، Guided Activity، نمایش، کار در خانه
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل خیر
زبان اسپانیایی
کلید واژه actividad word
شبیه سازی ها انرژی و شما


نویسنده bryan castaño
ایمیل تماس bryan.a.a.castano@gmail.com
مدرسه / سازمان UBA
ارسال شده 10/1/16
بروزرسانی شده 10/1/16