Exploracion del simulador


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Exploracion del simulador
वर्णन Abra el archivo y fíjese!
विषय जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार Discussion Prompts, Guided Activity, गृहपाठ, प्रात्यक्षिक
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द actividad word
सादश्य खाणे आणि व्यायाम


लेखक bryan castaño
संपर्क ईमेल bryan.a.a.castano@gmail.com
शाळा/संस्था UBA
दाखल दिनांक 10/1/16
आद्यवत 10/1/16