Inquiry activity about State of Matter: Basic


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Inquiry activity about State of Matter: Basic
شرح
موضوع شیمی
سطح دبیرستان
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 120
پاسخ ها شامل خیر
زبان پرتغالی، برزیلی
کلید واژه Estado Físico. Ensino Investigativo. Simulação Interativa.
شبیه سازی ها حالت های ماده: مقدماتی


نویسنده Flávio Silva
مدرسه / سازمان Federal University of Minas Gerais
ارسال شده 3/26/16
بروزرسانی شده 3/26/16