Eesti (Estisk)

Syre-base opløsninger (HTML5) HTML Happe-aluse lahused (HTML5) Download Run now
Syre-Base opløsninger Java Happe-aluse lahused Download Run now
Alfahenfald Java Alfalagunemine Download Run now
Aritmetisk Flash Aritmeetika Download Run now
Atomers vekselvirkning (HTML5) HTML Aatomitevaheline vastastikmõju (HTML5) Download Run now
Vekselvirkning mellem atomer Java Aatomitevaheline vastastikmõju Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML Tasakaaluharjutus (HTML5) Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) HTML Keemiliste võrrandite tasakaalustamine (HTML5) Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger Java Keemiliste võrrandite tasakaalustamine Download Run now
Balloner og opdrift Java Õhupallid & üleslõkkejõud Download Run now
Balloner og statisk elektricitet (HTML5) HTML Õhupallid ja staatiline elekter (HTML5) Download Run now
Balloner og statisk elektricitet Java Õhupallid ja staatiline elekter Download Run now
Skal struktur Java Riba struktuur Download Run now
Batteri-modstands kredsløb. Java Patarei ja takistiga vooluring Download Run now
Batterispænding Java Patarei pinge Download Run now
Beers lovlab (HTML5) HTML Beeri seadus (HTML5) Download Run now
Afbøjning af lys (HTML5) HTML Valguse murdumine (HTML5) Download Run now
Betahenfald Java Beetalagunemine Download Run now
Sortlegeme-spektrum (HTML5) HTML Mustkiirguri spekter (HTML5) Download Run now
Farvesammensætning Flash Mustkiirguri spekter Download Run now
Kvantespringsstadir Java Kvantolekud Download Run now
Byg et molekyle Java Ehita molekul Download Run now
Byg et atom (HTML5) HTML Ehita aatom (HTML5) Download Run now
Byg et atom Java Ehita aatom Download Run now
Opdrift Flash Üleslükkejõud Download Run now
Graftegner Flash Graafik Download Run now
Kondensator-lab Java Mahtuvuslabor Download Run now
Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) HTML Kondensaatori labor: põhimõte (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter Flash Laengud ja väljad Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Java Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Java Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) HTML Vooluringi koostamine: Alalisvool (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Java Virtuaalne vooluringi labor (DC) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Java Virtuaalne vooluringi labor (DC) Download Run now
Stød-laboratorium Flash Põrkelabor Download Run now
Farvesyn (HTML5) HTML Värvuse tajumine (HTML5) Download Run now
Farvesyn Java Värvuse tajumine Download Run now
Koncentration (HTML5) HTML Kontsentratsioon (HTML5) Download Run now
Ledningsevne Java Elektrijuhtivus Download Run now
Dobbelt- og kovalente bindinger Java Topeltaugud ja kovalentsed sidemed Download Run now
Kurvetilpasning Flash Graafikul olevate punktide sobitamine Download Run now
Massefylde Flash Tihedus Download Run now
Neon- og andre udladningslamper Java Neoonvalgustid ja teised gaaslahenduslambid Download Run now
Kost og motion Java Söömine ja liikumine (kehamassiindeks KMI) Download Run now
Elektrisk drømmefelt Java Unistuste elektriväli Download Run now
Elektrisk felthockey Java Elektrivälja hoki Download Run now
Energiskaterpark Java Energia rula park Download Run now
Energiskaterpark: Basis (HTML5) HTML Energia rulapark: algtõed (HTML5) Download Run now
Energiskaterpark: Basis Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Graftegner Flash Võrrandi graafiline kujutis Download Run now
Gæt Flash Silmamõõdumäng Download Run now
Faradays elektromagnetiske laboratorie. Java Faraday elektromagnetlabor Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML Faraday seadus (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash Faraday seadus Download Run now
Kræfter i 1 dimension Java jõud-1d Download Run now
Krafter og bevægelse Java Jõud ja liikumine Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) HTML Jõud ja liikumine: algtõed (HTML5) Download Run now
Fourir: Bølgefremstilling Java Fourier: Lainete tekitamine Download Run now
Brøk-matcher (HTML5) HTML Võrdsed murrud (HTML5) Download Run now
Friktion (HTML5) HTML Hõõrdumine (HTML5) Download Run now
Friktion Flash Hõõrdumine Download Run now
Funktions-bygger (HTML5) HTML Funktsiooni ehitamine (HTML5) Download Run now
Gasegenskaber Java Gaasi omadused Download Run now
Genmaskine: Laktosegengruppe Java Geenimasin: lac operon Download Run now
Generator Java Generaator Download Run now
Geometrisk optik Flash geomeetriline optika Download Run now
Gletsjere Java Liustikud Download Run now
Tiltrækning og kredsløb (HTML5) HTML Gravitatsioon ja orbiidid (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb Java Gravitatsioon ja orbiidid Download Run now
Tiltræknings-laboratorium (HTML5) HTML Gravitatsioonilabor (HTML5) Download Run now
Tiltrækningslaboratorium Java Gravitatsioonilabor Download Run now
Drivhuseffekten Java Kasvuhooneefekt Download Run now
Hookes lov (HTML5) HTML Hooke'i seadus (HTML5) Download Run now
Model af hydrogenatomet Java Vesiniku aatomi mudelid Download Run now
Isotoper og atommasse (HTML5) HTML Isotoobid ja aatommass (HTML5) Download Run now
Isotoper og atomar vægt Java Isotoobid ja aatommass Download Run now
John TraVoltage (HTML5) HTML Travoltage (HTML5) Download Run now
Mariehøne bevægelse i 2d Java Lepatriinu liikumine 2D Download Run now
Lasere Java Laserid Download Run now
Månelander Flash Kuul maanduja Download Run now
Magnet og kompas Java Magnet ja kompass Download Run now
Magneter og elektromagneter Java Magnetid ja elektromagnetid Download Run now
Vægte og fjedre Flash Koormised ja vedrud Download Run now
Vektorgolf Java Labürindi mäng Download Run now
Membrankanaler Java Membraanikanalid Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML Molaarne kontsentratsioon (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML Molekulid ja valgus (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys Java Molekulid ja valgus Download Run now
Bevægelse i 2 dimensioner Java Tasapinnaline liikumine Download Run now
Manden der bevæger sig Java Liikuv mees Download Run now
Mit solsystem Flash Minu päikesesüsteem Download Run now
Neutralt valg Java Looduslik valik Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neuron Download Run now
Kernespaltning Java Tuumade lõhustumine Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML Ohmi seadus (HTML5) Download Run now
Ohm's Lov Flash Ohmi seadus Download Run now
Pendul-laboratoriet Flash Pendlikatse Download Run now
Fotoelektrisk effekt Java Fotoelektriline efekt Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML pH skaala (HTML5) Download Run now
pH skala Java pH skaala Download Run now
pH-skala: Basis (HTML5) HTML pH-skaala: algtõed (HTML5) Download Run now
Plinko sandsynlighed Flash Plinko tõenäosus Download Run now
Projektil-bevægelser Flash Kehade heitmine Download Run now
Aldersbestemmelse og radioaktivitet Java Radioaktiivne dateerimismäng Download Run now
Rampe: Kraften og bevægelse Java Kaldpind: jõud ja liikumine Download Run now
Reaktioner og størrelser Java Reaktsioonid ja nende hindamine Download Run now
Modstand i en tråd (HTML5) HTML Juhtme takistus (HTML5) Download Run now
Modstand i en tråd Flash Juhtme takistus Download Run now
Dobbeltrettede reaktioner Java Pööratavad reaktsioonid Download Run now
Mariehønerundtur Java Lepatriinu revolutsioon Download Run now
Rutherford-spredning (HTML5) HTML Rutherfordi hajumine (HTML5) Download Run now
Rutherford spredning Java Rutherfordi hajumine Download Run now
Salt & opløslighed Java Soolade lahustumine Download Run now
Lyd Java Helilained Download Run now
Stoftilstande (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer Java Agregaatolekud Download Run now
Tilstandsformer: Indledning Java Aine olekud: põhiline Download Run now
Rampen Java Kaldpind. Download Run now
Drejningsmoment Java Pöördemoment Download Run now
John TraVoltage Java Travoltage Download Run now
Under tryk (HTML5) HTML Surve all (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash Vektori lisamine Download Run now
Stående bølge (HTML5) HTML Lainetus ahelas (HTML5) Download Run now
Stående bølge Flash Lainetus ahelas Download Run now

Simuleringer som endnu ikke kan oversættes til Estisk

De resterende simuleringer kan oversættes ved hjælp af PhET oversættelsesværktøj.