Eesti (爱沙尼亚语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML Happe-aluse lahused (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java Happe-aluse lahused Download Run now
Alpha衰变 Java Alfalagunemine Download Run now
算术 Flash Aritmeetika Download Run now
原子的相互作用 (HTML5) HTML Aatomitevaheline vastastikmõju (HTML5) Download Run now
原子间相互作用 Java Aatomitevaheline vastastikmõju Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Tasakaaluharjutus (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Keemiliste võrrandite tasakaalustamine (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java Keemiliste võrrandite tasakaalustamine Download Run now
气球和静电 Java Õhupallid ja staatiline elekter Download Run now
气球和浮力 Java Õhupallid & üleslõkkejõud Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Õhupallid ja staatiline elekter (HTML5) Download Run now
能带结构 Java Riba struktuur Download Run now
电池-电阻电路 Java Patarei ja takistiga vooluring Download Run now
电池电压 Java Patarei pinge Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML Beeri seadus (HTML5) Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Valguse murdumine (HTML5) Download Run now
Beta衰变 Java Beetalagunemine Download Run now
黑体辐射 (HTML5) HTML Mustkiirguri spekter (HTML5) Download Run now
黑体辐射 Flash Mustkiirguri spekter Download Run now
量子束缚态 Java Kvantolekud Download Run now
建立分子模型 Java Ehita molekul Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Ehita aatom (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Ehita aatom Download Run now
浮力 Flash Üleslükkejõud Download Run now
积分 Flash Graafik Download Run now
电容器实验 Java Mahtuvuslabor Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML Kondensaatori labor: põhimõte (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash Laengud ja väljad Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Vooluringi koostamine: Alalisvool (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java Virtuaalne vooluringi labor (DC) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Virtuaalne vooluringi labor (DC) Download Run now
碰撞实验室 Flash Põrkelabor Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Värvuse tajumine (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Värvuse tajumine Download Run now
浓度 (HTML5) HTML Kontsentratsioon (HTML5) Download Run now
物体导电性能实验 Java Elektrijuhtivus Download Run now
双井和共价键 Java Topeltaugud ja kovalentsed sidemed Download Run now
曲线拟合 Flash Graafikul olevate punktide sobitamine Download Run now
密度 Flash Tihedus Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java Neoonvalgustid ja teised gaaslahenduslambid Download Run now
饮食与运动 Java Söömine ja liikumine (kehamassiindeks KMI) Download Run now
电场、电荷 Java Unistuste elektriväli Download Run now
电荷曲棍球 Java Elektrivälja hoki Download Run now
能量滑板竞技场 Java Energia rula park Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Energia rulapark: algtõed (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
函数图像 Flash Võrrandi graafiline kujutis Download Run now
估计 Flash Silmamõõdumäng Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java Faraday elektromagnetlabor Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML Faraday seadus (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash Faraday seadus Download Run now
一维空间的作用力 Java jõud-1d Download Run now
力和运动 Java Jõud ja liikumine Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Jõud ja liikumine: algtõed (HTML5) Download Run now
傅里叶:生成波 Java Fourier: Lainete tekitamine Download Run now
分数配对 (HTML5) HTML Võrdsed murrud (HTML5) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Hõõrdumine (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash Hõõrdumine Download Run now
建立方程 (HTML5) HTML Funktsiooni ehitamine (HTML5) Download Run now
气体属性 Java Gaasi omadused Download Run now
基因合成机:乳糖操纵子 Java Geenimasin: lac operon Download Run now
发电机 Java Generaator Download Run now
几何光学 Flash geomeetriline optika Download Run now
冰川 Java Liustikud Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Gravitatsioon ja orbiidid (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java Gravitatsioon ja orbiidid Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Gravitatsioonilabor (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java Gravitatsioonilabor Download Run now
温室效应 Java Kasvuhooneefekt Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Hooke'i seadus (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java Vesiniku aatomi mudelid Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML Isotoobid ja aatommass (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java Isotoobid ja aatommass Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML Travoltage (HTML5) Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java Lepatriinu liikumine 2D Download Run now
激光器 Java Laserid Download Run now
月球登陆器 Flash Kuul maanduja Download Run now
磁体和指南针 Java Magnet ja kompass Download Run now
磁场和电流磁效应 Java Magnetid ja elektromagnetid Download Run now
重物和弹簧 Flash Koormised ja vedrud Download Run now
迷宫小游戏 Java Labürindi mäng Download Run now
膜通道 Java Membraanikanalid Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML Molaarne kontsentratsioon (HTML5) Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML Molekulid ja valgus (HTML5) Download Run now
分子和光 Java Molekulid ja valgus Download Run now
平面运动 Java Tasapinnaline liikumine Download Run now
运动图像 Java Liikuv mees Download Run now
太阳系系统 Flash Minu päikesesüsteem Download Run now
自然选择(物竞天择) Java Looduslik valik Download Run now
神经元 (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
神经元 Java Neuron Download Run now
核裂变 Java Tuumade lõhustumine Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Ohmi seadus (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash Ohmi seadus Download Run now
单摆实验 Flash Pendlikatse Download Run now
光电效应 Java Fotoelektriline efekt Download Run now
PH值 (HTML5) HTML pH skaala (HTML5) Download Run now
PH值 Java pH skaala Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML pH-skaala: algtõed (HTML5) Download Run now
二项分布弹珠台机率 Flash Plinko tõenäosus Download Run now
抛体运动 Flash Kehade heitmine Download Run now
放射线定年游戏 Java Radioaktiivne dateerimismäng Download Run now
斜坡:力与运动 Java Kaldpind: jõud ja liikumine Download Run now
化学反应平衡 Java Reaktsioonid ja nende hindamine Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Juhtme takistus (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash Juhtme takistus Download Run now
可逆反应 Java Pööratavad reaktsioonid Download Run now
旋转的瓢虫 Java Lepatriinu revolutsioon Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Rutherfordi hajumine (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java Rutherfordi hajumine Download Run now
盐类和溶解度 Java Soolade lahustumine Download Run now
声音 Java Helilained Download Run now
物质状态 Java Agregaatolekud Download Run now
物质的基本形态 Java Aine olekud: põhiline Download Run now
斜面 Java Kaldpind. Download Run now
力矩 Java Pöördemoment Download Run now
静电电压 Java Travoltage Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Surve all (HTML5) Download Run now
矢量叠加 Flash Vektori lisamine Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Lainetus ahelas (HTML5) Download Run now
绳波 Flash Lainetus ahelas Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 爱沙尼亚语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.