h


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.Naslov h
Opis h
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Da
Jezik Engleski
Ključne riječi h
Simulacije Gravitacija i orbite, Gravitacija (HTML5), GRAVITACIONA LABORATORIJA


Autori: Bobby Fine
Kontakt e-mail 3028079@gmail.com
Škola / Organizacija homeschool
Poslato 4/19/16
Obnovljeno 4/19/16