h


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक h
वर्णन h
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द h
सादश्य गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा, गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5), गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा


लेखक Bobby Fine
शाळा/संस्था homeschool
दाखल दिनांक 4/19/16
आद्यवत 4/19/16