Sais e Solubilidade


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.Naslov Sais e Solubilidade
Opis
Subjekt Hemija
Nivo High School (Viša škola)
Tip Lab
Trajanje 90 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Portugalski
Ključne riječi sais, saturação, solubilidade
Simulacije SOLI & OTAPANJE


Autori: Sepúlveda Helena
Kontakt e-mail helenasepulveda@yahoo.com
Škola / Organizacija Escola Secundária Paredes - Portugal
Poslato 6/26/11
Obnovljeno 6/26/11