Sais e Solubilidade


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्याशिर्षक Sais e Solubilidade
वर्णन
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Portuguese
खुणेचे शब्द sais, saturação, solubilidade
सादश्य Salts & Solubility


लेखक Sepúlveda Helena
संपर्क ईमेल helenasepulveda@yahoo.com
शाळा/संस्था Escola Secundária Paredes - Portugal
दाखल दिनांक 6/26/11
आद्यवत 6/26/11