Basque (巴斯克语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML Azido-base disoluzioak (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java Azido-base Soluzioak Download Run now
Alpha衰变 Java Alfa-desintegrazioa Download Run now
区域建造者 (HTML5) HTML Azalera eraikitzailea (HTML5) Download Run now
面积模型代数 (HTML5) HTML Azalera-modeloan algebra (HTML5) Download Run now
面积模型:小数 (HTML5) HTML Azalera-modeloa hamartarrekin (HTML5) Download Run now
面积模型入门 (HTML5) HTML Azalera-modelorako sarrera (HTML5) Download Run now
面积模型乘法 (HTML5) HTML Azalera-modeloan biderkaketa (HTML5) Download Run now
四则运算 (HTML5) HTML Aritmetika (HTML5) Download Run now
算术 Flash Aritmetika Download Run now
原子的相互作用 (HTML5) HTML Atomoen arteko elkarrekintzak (HTML5) Download Run now
原子间相互作用 Java Elkarrekintza atomikoak Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Oreka lortzen (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java Balantza orekatzen Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Ekuazio kimikoak doitzen (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java Ekuazio Kimikoen Doiketa Download Run now
气球和静电 Java Globoak eta Elektrizitate estatikoa Download Run now
气球和浮力 Java Globoak eta flotagarritasuna Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Globoak eta elektrizitate estatikoa (HTML5) Download Run now
能带结构 Java Banda-egitura Download Run now
电池-电阻电路 Java Bateria- eta erresistentzia-zirkuitua Download Run now
电池电压 Java Bateria-tentsioa Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML Beer-en legea (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java Beer-en Legea Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Argiaren islapen-errefrakzioak (HTML5) Download Run now
折射定律 Java Argi-errefrakzioa Download Run now
Beta衰变 Java Beta-desintegrazioa Download Run now
黑体辐射 (HTML5) HTML Gorputz beltzaren espektroa (HTML5) Download Run now
黑体辐射 Flash Gorputz beltzaren espektroa Download Run now
量子束缚态 Java Loturiko egoera kuantikoak Download Run now
构建一个分数 (HTML5) HTML Eraiki zatiki bat (HTML5) Download Run now
建立一个分数 Java Eraiki zatikia Download Run now
建立分子模型 Java Eraiki molekulak Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Eraiki atomoa (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Atomoa eraiki Download Run now
浮力 Flash Flotagarritasuna Download Run now
积分 Flash Kalkulurako grafiko sortzailea Download Run now
电容器实验 Java Kondentsadoreak Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML Kondentsadore-laborategia: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) Download Run now
电荷与电场 (HTML5) HTML Kargak eta eremuak (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash Kargak eta Eremuak Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Zirkuituak eraikitzeko tresneria (KZ eta KA) Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML KZ-zirkuituen laborategi birtuala (HTML5) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java KZ-zirkuituen laborategi birtuala Download Run now
碰撞实验室 Flash Talka-laborategia Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Kolore-ikusmena (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Ikuspenaren kolorea Download Run now
浓度 (HTML5) HTML Kontzentrazioa (HTML5) Download Run now
浓度 Java Kontzentrazioa Download Run now
物体导电性能实验 Java Eroankortasuna Download Run now
库仑定律 (HTML5) HTML Coulomb-en legea (HTML5) Download Run now
双井和共价键 Java Putzu bikoitza eta Lotura kobalenteak Download Run now
曲线拟合 Flash Doiketa-kurba Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java Davisson-Germer: Elektroi-difrakzioa Download Run now
密度 Flash Dentsitatea Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java Neon argiak eta deskarga-lanparak Download Run now
饮食与运动 Java Elikadura & Ariketa fisikoa Download Run now
电场、电荷 Java Ametsen eremu elektrikoa Download Run now
电荷曲棍球 Java Hockeya eremu elektrikoan Download Run now
能量的形式和转换 (HTML5) HTML Energia-motak eta -aldaketak (HTML5) Download Run now
能量的形式和转换 Java Energia motak eta aldaketak Download Run now
能量滑板竞技场 Java Energia irristailu-parkean Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Energia irristailu-parkean: oinarrizko kontzeptuak (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java Energia irristailu-parkean: oinarria Download Run now
等式探索 (HTML5) HTML Berdintasun-esploratzailea (HTML5) Download Run now
等式探索:基础 (HTML5) HTML Berdintasun-esploratzailea: oinarrizkoak (HTML5) Download Run now
等式探索:两个变量 (HTML5) HTML Berdintasun-esploratzailea: bi aldagai (HTML5) Download Run now
函数图像 Flash Funtzioen grafiko sortzailea Download Run now
估计 Flash Estimazioa Download Run now
表达式变换 (HTML5) HTML Adierazpen-aldaketa (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java Faraday-ren laborategi elektromagnetikoa Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML Faraday-ren legea (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash Faradayren Legea Download Run now
液体的流动与压力 Java Fluido-presioa eta -fluxua Download Run now
一维空间的作用力 Java Indarrak dimentsio batean Download Run now
力和运动 Java Indarrak eta higidura Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Indarrak eta higidura: oinarriak (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 Java Indarrak eta higidura: Oinarrizkoa Download Run now
傅里叶:生成波 Java Fourier: Uhinak sortzen Download Run now
分数配对 (HTML5) HTML Parekatu zatikiak (HTML5) Download Run now
分数匹配器 Java Zatikiak konparatu Download Run now
分数:等式 (HTML5) HTML Zatikiak: baliokideak (HTML5) Download Run now
分数:入门 (HTML5) HTML Zatiketak: sarrera (HTML5) Download Run now
分数介绍 Java Zatikiak Enter Download Run now
分数:带分数 (HTML5) HTML Zatikiak: zenbaki nahasiak (HTML5) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Marruskadura (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash Marruskadura Download Run now
建立方程 (HTML5) HTML Funtzio-eraikitzailea (HTML5) Download Run now
函数构造器:基础 (HTML5) HTML Funtzio-sortzailea: oinarrizkoak (HTML5) Download Run now
气体性质 (HTML5) HTML Gasaren propietateak (HTML5) Download Run now
气体属性 Java Gas-ezaugarriak Download Run now
基因表达基础 (HTML5) HTML Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak (HTML5) Download Run now
基因表达 - 基础入门 Java Adierazpen genikoa - Oinarrizko kontzeptuak Download Run now
基因合成机:乳糖操纵子 Java Geneen Makina: Lac Operona Download Run now
发电机 Java Sorgailua Download Run now
几何光学 Flash Optika geometrikoa Download Run now
冰川 Java Glaziarrak Download Run now
直线图形 (HTML5) HTML Zuzenak marraztuz (HTML5) Download Run now
直线图形 Java Lerroak marraztuz Download Run now
二次函数图像 (HTML5) HTML Kuadratikoak marrazten (HTML5) Download Run now
绘图:斜率与截距 (HTML5) HTML Maldaren adierazpen grafikoa (HTML5) Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Grabitatea eta orbitak (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java Grabitatea eta Orbitak Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Grabitazio-indarraren laborategia (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java Grabitazio-indarraren Laborategia Download Run now
温室效应 Java Berotegi Efektua Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Hooke-ren legea (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java Hidrogeno-atomoaren ereduak Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML Isotopoak eta masa atomikoa (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java Isotopoak eta Masa Atomikoa Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java Marigorri Higidura 2D Download Run now
激光器 Java Laserrak Download Run now
一次线性函数的拟合 (HTML5) HTML Karratu minimoen erregresioa (HTML5) Download Run now
月球登陆器 Flash Ilargi-moduloa Download Run now
磁体和指南针 Java Imana eta iparrorratza Download Run now
磁场和电流磁效应 Java Imanak eta elektroimanak Download Run now
获得一个10 (HTML5) HTML Hamarrekotan (HTML5) Download Run now
质量和弹簧 (HTML5) HTML Masak eta malgukiak (HTML5) Download Run now
质量与弹簧:基础 (HTML5) HTML Masak eta malgukiak: oinarriak (HTML5) Download Run now
重物和弹簧 Flash Masak eta Malgukiak Download Run now
迷宫小游戏 Java Labirinto-jokoa Download Run now
膜通道 Java Mintz-kanalak Download Run now
微波 Java Mikrouhinak Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML Molartasuna (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java molaritatea Download Run now
分子马达 Java Motore Molekularrak Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML Molekula-polaritatea (HTML5) Download Run now
分子极性 Java Molekula-polaritatea Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML Molekulak eta argia (HTML5) Download Run now
分子和光 Java Molekulak eta Argia Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Molekulen formak (HTML5) Download Run now
分子形状 Java Molekulen formak Download Run now
分子形状:基础 (HTML5) HTML Molekulen formak: oinarriak (HTML5) Download Run now
分子形状:基本要素 Java Molekulen formak: oinarrizkoak Download Run now
平面运动 Java Mugimendua planoan Download Run now
运动图像 Java Gizon mugikorra Download Run now
简化的核磁共振NMR Java MRI sinplifikatua Download Run now
太阳系系统 Flash Nire eguzki-sistema Download Run now
自然选择(物竞天择) Java Hautespen naturala Download Run now
神经元 (HTML5) HTML Neurona (HTML5) Download Run now
神经元 Java Neurona Download Run now
标准振荡 Flash Bibrazio-modu normalak Download Run now
核裂变 Java Fisio nuklearra Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Ohm-en legea (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash Ohm-en legea Download Run now
光量子控制 Java Kuantu-kontrol optikoa Download Run now
光学镊子与应用 Java Pintza Optikoak eta Aplikazioak Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML Pendulu-laborategia (HTML5) Download Run now
单摆实验 Flash Laborategi-pendulua Download Run now
光电效应 Java Efektu fotoelektrikoa Download Run now
PH值 (HTML5) HTML pH eskala (HTML5) Download Run now
PH值 Java pH eskala Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML pH eskala: oinarriak (HTML5) Download Run now
板块构造论 Java Plaka tektonikoa Download Run now
二项分布弹珠台几率 (HTML5) HTML Plinko Probabilitatea (HTML5) Download Run now
二项分布弹珠台机率 Flash Plinko probabilitatea Download Run now
斜抛运动 (HTML5) HTML Jaurtigaiaren higidura (HTML5) Download Run now
抛体运动 Flash Jaurtigaiaren ibilbidea Download Run now
比例游乐场 (HTML5) HTML Proportzio-jolastokia (HTML5) Download Run now
量子隧道与波包 Java Barneratze kuantikoa eta uhin-paketeak Download Run now
量子波干涉 Java Uhin kuantikoen interferentzia Download Run now
电荷辐射 Flash Karga erradiatzailea Download Run now
放射线定年游戏 Java Erradioaktibitate bidezko datazio-jokoa Download Run now
无线电波与电磁场 Java Irrati-uhinak eta eremu elektromagnetikoak Download Run now
斜坡:力与运动 Java Arrapala: indarrak eta higidura Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML Erreaktiboak, produktuak eta soberakinak (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak Download Run now
化学反应平衡 Java Erreakzioak eta abiadura Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Kable-erresistentzia (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash Kable baten erresistentzia Download Run now
共振 Flash Erresonantzia Download Run now
可逆反应 Java Erreakzio itzulgarriak Download Run now
旋转的瓢虫 Java Marigorriren birak Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Rutherdord-en esperimentua (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java Rutherdord-en esperientzia Download Run now
半导体 Java Erdieroaleak Download Run now
信号电路 Java Seinalearen zirkuitua Download Run now
盐类和溶解度 Java Gatzak & Disolbagarritasuna Download Run now
声音 Java Soinua Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
物质状态 Java Materia-egoerak Download Run now
物质状态:基础 (HTML5) HTML Materiaren egoerak: oinarriak (HTML5) Download Run now
物质的基本形态 Java States of Matter: Basics Download Run now
(自旋量子化)实验 Flash Stern eta Gerlach-en esperimentua Download Run now
拉伸DNA Java DNA luzatu Download Run now
糖和盐溶液 Java Azukre- eta gatz-disoluzioa Download Run now
斜面 Java Arlanpa Download Run now
力矩 Java Momentua Download Run now
静电电压 Java John Travoltage Download Run now
三角函数之旅 (HTML5) HTML Trig bira (HTML5) Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Presiopean (HTML5) Download Run now
减压 Java Presiopean Download Run now
单位价格 (HTML5) HTML Unitate-prezioak (HTML5) Download Run now
矢量叠加 Flash Bektoreen batura Download Run now
波的干涉 (HTML5) HTML Uhin-interferentzia (HTML5) Download Run now
水波干涉 Java Uhin-interferentzia Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Uhina soka batean (HTML5) Download Run now
绳波 Flash Uhina soka batean Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 巴斯克语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.