Фотоефект - Світло | Квантова механіка | Фотони - PhET Interactive Simulations

Фотоефект

Browser-Compatible Version
Learn more

Фотоефект simulation

Topics

  • Світло
  • Квантова механіка
  • Фотони

Sample Learning Goals

  • Розгляньте і опишіть експеримент з фотоелектричного ефекту
  • Правильно передбачте результати експериментів фотоелектричного ефекту: наприклад, як зміна інтенсивності світла буде впливати на струм і енергію електронів, як зміна довжини хвилі світла буде впливати на струм і енергію електронів, як зміна напруги світла буде впливати на струм і енергію електронів, як зміна матеріалу мішені буде впливати на струм і енергію електронів
  • Опишіть, як ці результати призводять до фотонової моделі світла: напр. аргументуйте, чому тільки фотонами світла можна пояснити, чому, коли світло падає на метал, але струму немає, збільшення частоти світла призведе до появи струму, але і збільшення інтенсивності світла, або напруги між пластинами не буде призводити до появи струму.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 1.10