Hidrojen atomu modeli - Kuantum Mekaniği | Hidrojen Atomu | Bohr Atom Modeli - PhET Interactive Simulations

Hidrojen atomu modeli

Browser-Compatible Version
Learn more

Hidrojen atomu modeli simulation

Topics

  • Kuantum Mekaniği
  • Hidrojen Atomu
  • Bohr Atom Modeli
  • DeBroglie Dalgaboyu
  • Schrodinger Modeli

Sample Learning Goals

  • Hidrojen atomunun farklı modellerini görüntüleyin.
  • Her bir modelin deneysel varsayımlarını açıklayın.
  • İnsanların neden bu modellere inandıklarını ve her tarihî modelin neden yetersiz olduğunu açıklayın.
  • Yörüngelerin fiziksel resimleri ile bir elektronun enerji seviye diyagramı arasındaki ilişkiyi açıklayın.
  • Model geliştirmeye aşina olun.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 1.11