İletkenlik - İletkenlik | Enerji Seviyeleri | Fotoiletkenler - PhET Interactive Simulations

İletkenlik

Browser-Compatible Version
Learn more

İletkenlik simulation

Topics

  • İletkenlik
  • Enerji Seviyeleri
  • Fotoiletkenler

Sample Learning Goals

  • Pilin devrede itici güç olduğunu fark edin.
  • Enerji seviyelerindeki farklı yapılar bağşamında metal, plastik ve fotokondüktörler arasındaki iletken davranış farklılıklarını açıklayın.
  • Fotokondüktör üzerindeki parlayan ışığın fotokondüktöre nasıl iletkenlik verdiğini açıklayın.

System Requirements

Java via CheerpJ;

Java via CheerpJ simulations run in a browser on most devices.
See full Java via CheerpJ system requirements

Java;

Download the java file using the download button.Java simulations run on most PC, Mac, and Linux systems.
See full legacy system requirements

Version 1.05