Физика

Screenshot of the simulation  MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ
MRI -НАЈЈЕДНОСТАВНИЈЕ
Screenshot of the simulation АЛФА-РАСПАД
АЛФА-РАСПАД
Screenshot of the simulation Балони и статички електрицитет
Балони и статички електрицитет
Screenshot of the simulation БЕТА-РАСПАД
БЕТА-РАСПАД
Screenshot of the simulation БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D
БУБАМАРА - КРЕТАЊЕ 2D
Screenshot of the simulation БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ
БУБАМАРА НА РИНГИШПИЛУ
Screenshot of the simulation ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ)
ВЕЗАНА СТАЊА (квантномеханички приступ)
Screenshot of the simulation  ГАСНИ ЗАКОНИ
ГАСНИ ЗАКОНИ
new-ribbon Screenshot of the simulation Гас - увод
Гас - увод
Screenshot of the simulation Генератор
Генератор
Screenshot of the simulation Геометријска оптика
Геометријска оптика
Screenshot of the simulation Гравитација и орбите
Гравитација и орбите
Screenshot of the simulation Сила гравитације- лабораторија
Сила гравитације- лабораторија
new-ribbon Screenshot of the simulation Гравитациона сила : Основе
Гравитациона сила : Основе
Screenshot of the simulation Густина
Густина
Screenshot of the simulation ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА
ДАТИРАЊЕ ПОМОЋУ РАДИОАКТИВНОСТИ - ИГРА
Screenshot of the simulation ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА
ДВОСТРУКА ЈАМА И КОВАЛЕНТНА ВЕЗА
Screenshot of the simulation ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ 
 Davisson-Germer Experiment
ДЕЈВИСОН-ЏЕРМЕРОВ ЕКСПЕРИМЕНТ Davisson-Germer Experiment
new-ribbon Screenshot of the simulation Дифузија
Дифузија
Screenshot of the simulation Наелектрисања и поља
Наелектрисања и поља
Screenshot of the simulation Електрични хокеј је бољи од електричне столице!
Електрични хокеј је бољи од електричне столице!
Screenshot of the simulation Електрично поље
Електрично поље
Screenshot of the simulation ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ
ЕНЕРГЕТСКИ НИВОИ
new-ribbon Screenshot of the simulation Енергија, врсте и промене
Енергија, врсте и промене
Screenshot of the simulation Енергија у скејт-парку
Енергија у скејт-парку
Screenshot of the simulation Енергија у скејт-парку: Основна верзија
Енергија у скејт-парку: Основна верзија
Screenshot of the simulation ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ
ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ
Screenshot of the simulation Звучни таласи
Звучни таласи
Screenshot of the simulation Зрачење наелектрисања у кретању
Зрачење наелектрисања у кретању
new-ribbon Screenshot of the simulation Зрачење црног тела
Зрачење црног тела
Screenshot of the simulation Интерференција таласа
Интерференција таласа
Screenshot of the simulation ИСТЕЗАЊЕ DNA
ИСТЕЗАЊЕ DNA
Screenshot of the simulation Како видимо боје
Како видимо боје
Screenshot of the simulation КВАНТНА ОПТИКА
КВАНТНА ОПТИКА
Screenshot of the simulation КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ
КВАНТНИ ТУНЕЛ ЕФЕКАТ И ТАЛАСНИ ПАКЕТ
Screenshot of the simulation КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА
КВАНТНО-ТАЛАСНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА
Screenshot of the simulation Математичко клатно
Математичко клатно
Screenshot of the simulation Комплет за електричну  струју (AC+DC)
Комплет за електричну струју (AC+DC)
Screenshot of the simulation Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab
Комплет за електричну струју (AC+DC), Virtual Lab
Screenshot of the simulation Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Screenshot of the simulation Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб
Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб
Screenshot of the simulation КОНДЕНЗАТОР
КОНДЕНЗАТОР
Screenshot of the simulation Кондензатор: основе
Кондензатор: основе
Screenshot of the simulation Кретање пројектила 
Кретање пројектила 
Screenshot of the simulation Кретање у 2-D
Кретање у 2-D
Screenshot of the simulation Кулонов закон
Кулонов закон
Screenshot of the simulation Лавиринт ( брзина-убрзање)
Лавиринт ( брзина-убрзање)
Screenshot of the simulation ЛАСЕРИ
ЛАСЕРИ
Screenshot of the simulation Магнети и електромагнети
Магнети и електромагнети
Screenshot of the simulation Магнет и компас
Магнет и компас
Screenshot of the simulation Масе и опруге
Масе и опруге
new-ribbon Screenshot of the simulation Масе и опруге: Основе
Масе и опруге: Основе
Screenshot of the simulation Атомске интеракције
Атомске интеракције
Screenshot of the simulation МЕСЕЧЕВ МОДУЛ
МЕСЕЧЕВ МОДУЛ
Screenshot of the simulation МИКРОТАЛАСИ
МИКРОТАЛАСИ
Screenshot of the simulation МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА
МОДЕЛИ АТОМА ВОДОНИКА
Screenshot of the simulation Мој Соларни систем
Мој Соларни систем
Screenshot of the simulation МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ)
МОЛЕКУЛАРНИ МОТОРИ (ЕНЗИМИ)
Screenshot of the simulation Молекули и светлост
Молекули и светлост
Screenshot of the simulation МОМЕНТ СИЛЕ
МОМЕНТ СИЛЕ
Screenshot of the simulation Напон батерије
Напон батерије
Screenshot of the simulation Направи атом
Направи атом
Screenshot of the simulation НЕОНСКА СВЕТЛА  & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ
НЕОНСКА СВЕТЛА & ДРУГЕ ЛАМПЕ СА ПРАЖЊЕЊЕМ У ГАСУ
Screenshot of the simulation Нормални модови
Нормални модови
Screenshot of the simulation Нуклеарни распад
Нуклеарни распад
Screenshot of the simulation Омов закон
Омов закон
Screenshot of the simulation Омов закон (отпор линијског проводника)
Омов закон (отпор линијског проводника)
Screenshot of the simulation ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ
ОПТИЧКЕ ПИНЦЕТЕ И АПЛИКАЦИЈЕ
new-ribbon Screenshot of the simulation Особине гаса
Особине гаса
Screenshot of the simulation ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ
ПОВРАТНИ (РЕВЕРЗИБИЛНИ) ПРОЦЕСИ
Screenshot of the simulation ПОЛУПРОВОДНИЦИ
ПОЛУПРОВОДНИЦИ
Screenshot of the simulation Потисак
Потисак
Screenshot of the simulation Преламање светлости
Преламање светлости
Screenshot of the simulation Проводљивост
Проводљивост
Screenshot of the simulation Просто струјно коло (батерија - отпорник)
Просто струјно коло (батерија - отпорник)
Screenshot of the simulation Проток флуида и притисак
Проток флуида и притисак
Screenshot of the simulation Равнотежа
Равнотежа
Screenshot of the simulation Радерфордово (Rutherford) расејање
Радерфордово (Rutherford) расејање
Screenshot of the simulation РАДИО ТАЛАСИ  &  ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА
РАДИО ТАЛАСИ & ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА
Screenshot of the simulation Расподела вероватноће (Галтонова кутија)
Расподела вероватноће (Галтонова кутија)
Screenshot of the simulation Резонанца
Резонанца
new-ribbon Screenshot of the simulation Сабирање вектора
Сабирање вектора
Screenshot of the simulation Сигнал и проводник
Сигнал и проводник
Screenshot of the simulation СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе!
СИЛА 1-D. II Њутнов закон и још много тога џабе!
Screenshot of the simulation СИЛЕ И КРЕТАЊЕ
СИЛЕ И КРЕТАЊЕ
Screenshot of the simulation Силе и кретање - Основе
Силе и кретање - Основе
Screenshot of the simulation Стања материје
Стања материје
Screenshot of the simulation Стања материје: основе
Стања материје: основе
Screenshot of the simulation Стрма раван
Стрма раван
Screenshot of the simulation СТРМА РАВАН:  СИЛЕ И КРЕТАЊЕ
СТРМА РАВАН: СИЛЕ И КРЕТАЊЕ
Screenshot of the simulation СУДАРИ У МЕХАНИЦИ
СУДАРИ У МЕХАНИЦИ
new-ribbon Screenshot of the simulation Таласи - Увод
Таласи - Увод
Screenshot of the simulation ТАЛАС НА ЖИЦИ
ТАЛАС НА ЖИЦИ
Screenshot of the simulation Трење (концепт)
Трење (концепт)
Screenshot of the simulation Фарадејева електромагнетна лабораторија
Фарадејева електромагнетна лабораторија
Screenshot of the simulation Фарадејев закон
Фарадејев закон
new-ribbon Screenshot of the simulation Фитовање података
Фитовање података
Screenshot of the simulation ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ
Screenshot of the simulation ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ
ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ, ИНТЕГРАЛИ -ГРАФИЧКИ
Screenshot of the simulation ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА
ФУРИЈЕ-ОВА СИНТЕЗА -ПРАВЉЕЊЕ ТАЛАСА
Screenshot of the simulation ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И  ПРОМЕНЕ
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ПРОМЕНЕ
Screenshot of the simulation Хидростатички притисак
Хидростатички притисак
Screenshot of the simulation Хуков закон
Хуков закон
Screenshot of the simulation ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА 
ЏОНТРА, ЗНАЧИ, ВОЛТА 
Screenshot of the simulation Шетач ( променљиво праволинијско кретање)
Шетач ( променљиво праволинијско кретање)
Screenshot of the simulation ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ
ШТЕРН-ГЕРЛАХОВ ЕКСПЕРИМЕНТ