Line of best fit activity


Download Можете преузети све материјале спаковане у зип архиву.


Наслов Line of best fit activity
Опис This activity is designed to introduce students to the concept of "line of best fit" and determining the difference between linear data and quadratic data.
Субјект Математика
Ниво High School (Виша школа)
Тип Домаћи зад., Лаб
Укључен одговор Да
Језик Енглески
Кључне речи Curve Fitting, Line of Best Fit
Симулације Интерполација података полиномом (кривом)


Аутори: Dave Dalton
Школа / Организација none currently
Послато 30.10.10.
Обновљено 30.10.10.