Bahasa Indonesia (Indonesian)

Kyslé a zásadité roztoky (HTML5) HTML Larutan Asam-Basa (HTML5) Download Run now
Kyslé a zásadité roztoky Java Larutan Asam-Basa Download Run now
Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie Java Peluruhan Alfa Download Run now
Aritmetika Flash Aritmatika Download Run now
Vzájomná interakcia Java Interaksi Atomik Download Run now
Vyvažovanie (HTML5) HTML Kesetimbangan (HTML5) Download Run now
Vyvažovanie Java Tindakan Menyeimbangkan Download Run now
Balón a elektrostatika (HTML5) HTML Balon dan listrik statis (HTML5) Download Run now
Balón a statická elektrina Java Balon dan listrik statis Download Run now
Balóny a vztlak Java Balon dan Gaya Apung Download Run now
Štruktúra hladín Java Struktur Pita Download Run now
Obvod s batériou a rezistorom Java Sirkuit Baterai-Resistor Download Run now
Napätie batérie Java Voltase Baterai Download Run now
Lambertov-Beerov zákon (HTML5) HTML Hukum Beer (HTML5) Download Run now
Lambertov-Beerov zákon Java Hukum Beer Download Run now
Lom svetla (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Lom svetla Java Pembelokan / Pembiasan Cahaya Download Run now
Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie Java Peluruhan Beta Download Run now
Žiarenie čierneho telesa Flash Spektrum Benda hitam Download Run now
Kvantové viazané stavy Java Keadaan Ikatan Kuantum Download Run now
Zostav zlomok Java Buat Pecahan Download Run now
Vytvor molekulu Java Membuat molekul Download Run now
Stavba atómu (HTML5) HTML Buat Atom (HTML5) Download Run now
Stavba atómu Java Buat Atom Download Run now
Vztlak Flash Gaya Apung Download Run now
Derivácia a integrál funkcie Flash Grafik Kalkulus Download Run now
Kondenzátor Java Percobaan Dasar Kapasitor Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov Java Rangkaian Kit Konstruksi (AC+DC) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Java Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC) Download Run now
Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd) Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Pružné a nepružné zrážky Flash Percobaan Tumbukan Download Run now
Farebné videnie (HTML5) HTML Tampilan Warna Cahaya (HTML5) Download Run now
Farebné videnie Java Tampilan Cahaya Download Run now
Koncentrácia Java Konsentrasi Download Run now
Vodivosť Java Konduktivitas Download Run now
Dvojitá vlna a kovalentná väzba Java Sumur Ganda dan Ikatan Kovalen Download Run now
Aproximácia krivky Flash Mengepas Kurva Download Run now
Davissonov-Germerov experiment Java Davisson-Germer: Difraksi Elektron Download Run now
Hustota Flash Menghitung Massa Jenis Download Run now
Neónové svetlá a ostatné výbojky Java Lampu Gas Discharge (Neon, Merkuri dsb.) Download Run now
Náboje v elektrickom poli Java Gambaran Medan Listrik Download Run now
Elektrický hokej Java Hockey Medan Listik Download Run now
Formy a premeny energie (HTML5) HTML Bentuk dan Perubahan Energi (HTML5) Download Run now
Formy energie a jej premeny Java Bentuk dan Perubahan Energi Download Run now
Energia a skejt park Java Energi Skate Download Run now
Energia v skejt parku: základy (HTML5) HTML Energi Skate: Dasar (HTML5) Download Run now
Energia v skejt parku: základy Java Energi Skate: Dasar Download Run now
Graf kvadratickej funkcie Flash Grafik Persamaan Download Run now
Faradayove magnetické laboratórium Java Laboratorium Elektromagnetik Faraday Download Run now
Faradayov zákon (HTML5) HTML Hukum Faraday (HTML5) Download Run now
Faradayov zákon Flash faradays-law Download Run now
Tlak a prúdenie kvapaliny Java Tekanan dan Aliran Fluida Download Run now
Sila-1d Java Gaya Satu Dimensi Download Run now
Sily a pohyb Java Gaya dan Gerak Download Run now
Sila a pohyb: základy (HTML5) HTML Gaya dan Gerak : Dasar (HTML5) Download Run now
Sila a pohyb: Základný kurz Java Gaya dan Gerak : Dasar Download Run now
Fourier: tvorenie vĺn Java Fourier : Mengkontruksi Gelombang Download Run now
Zlomky - hra Java Pecahan Senilai Download Run now
Úvod do zlomkov Java Pendahuluan Download Run now
Trenie (HTML5) HTML Gesekan (HTML5) Download Run now
Trenie Flash Gesekan Download Run now
Vlastnosti plynu Java Sifati Gas Download Run now
Generátor Java Generator Download Run now
Geometrická optika Flash Optika Geometrik Download Run now
Grafy lineárnej funkcie Java Menggambar Garis Download Run now
Gravitácia a obežná dráha (HTML5) HTML Gravitasi dan Orbit (HTML5) Download Run now
Gravitácia a obežná dráha Java Gravitasi dan Orbit Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily (HTML5) HTML Lab Gaya Gravitasi (HTML5) Download Run now
Laboratórium gravitačnej sily Java Lab Gaya Gravitasi Download Run now
Hookov zákon (HTML5) HTML Hukum Hooke (HTML5) Download Run now
Model atómu vodíka Java Model Atom Hidrogen Download Run now
Elektrické pole nábojov Flash Muatan dan Medan Listrik Download Run now
Izotopy a relatívna atómová hmotnosť Java Isotop dan Massa Atom Download Run now
John Tra-volt (HTML5) HTML John Travoltage / Pembangkit Listrik Statis (HTML5) Download Run now
Laser Java Laser Download Run now
Lunárny modul Flash Pendaratan Lunar Download Run now
Magnet a kompas Java Magnet dan Kompas Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Magnet dan Elektromagnet Download Run now
Pružinový oscilátor Flash Massa dan Pegas Download Run now
Hra labyrint Java Permainan Labirin Download Run now
Mikrovlnka Java Gelombang Mikro Download Run now
Molová koncentrácia (HTML5) HTML Molaritas (HTML5) Download Run now
Molová koncentrácia Java Molaritas Download Run now
Molekulárne motory Java Penggerak Molekuler Download Run now
Polarita molekuly (HTML5) HTML Polaritas Molekul (HTML5) Download Run now
Polarita molekuly Java Polaritas Molekul Download Run now
Molekuly a žiarenie (HTML5) HTML Molekul dan Cahaya (HTML5) Download Run now
Molekuly a žiarenie Java Molekul dan Cahaya Download Run now
Molekulové tvary Java Bentuk Molekul Download Run now
Molekulové tvary: Základy Java Bentuk Molekul: Dasar-Dasar Download Run now
Pohyb v 2D Java Gerak 2D Download Run now
Chodec Java Mondar Mandir Download Run now
Magnetická rezonancia Java MRI Sederhana Download Run now
Moja slnečná sústava Flash Sistem Tata Surya Download Run now
Normálne vibračné módy Flash Pola - pola Normal Download Run now
Štiepenie jadier Java Fisi Nuklir Download Run now
Ohmov zákon (HTML5) HTML Hukum Ohm (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash Hukum Ohm Download Run now
Optické kvantové zariadenie Java Mengontrol Kuantum Optik Download Run now
Optické pinzety a aplikácie Java Pinset Optik dan Aplikasinya Download Run now
Kyvadlo Flash Lab Pendulum Download Run now
Fotoelektrický jav Java Efek Fotolistrik Download Run now
pH škála (HTML5) HTML Skala pH (HTML5) Download Run now
pH škála Java Skala pH Download Run now
Pohyb strely Flash Gerak Peluru (Gerak Parabola) Download Run now
Kvantové tunelovanie a vlnové balíky Java Terowongan Kuantum dan Paket Gelombang Download Run now
Interferencia kvantových vĺn Java Interferensi Gelombang Kuantum Download Run now
Datovanie rádioaktívnou metódou Java Penentuan Umur Radiaktif Download Run now
Rádiové vlny Java Gelombang Radio Download Run now
Naklonená rovina: Sily a pohyb Java Gaya dan Gerak pada Bidang Miring Download Run now
Reakcie & Hodnoty Java Reaksi dan Tingkatannya Download Run now
Elektrický odpor vodiča (HTML5) HTML Resistansi Konduktor (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash Resistansi Konduktor Download Run now
Rezonancia Flash Resonansi Download Run now
Vratné reakcie Java Reaksi Reversible Download Run now
Otáčanie lienky Java Revolusi Kumbang kecil Download Run now
Rutherfordov pokus (HTML5) HTML Hamburan Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherfordov pokus Java Hamburan Rutherford Download Run now
Polovodiče Java Semi Konduktor Download Run now
Signál v obvode Java Sinyal Rangkaian Download Run now
Soľ & Jej rozpustnosť Java Garam & Kelarutan Download Run now
Zvukové vlny Java Gelombang Suara Download Run now
Skupenstvo látky Java Wujud Zat Download Run now
Skupenstvo látky. základný kurz Java States of Matter: Basics Download Run now
Stern-Gerlachov pokus Flash eksperimen Stern-Gerlach Download Run now
Naťahovanie DNA Java Peregangan DNA Download Run now
Roztoky cukru a soli: Makro Java Larutan Gula dan Garam Download Run now
Rampa Java Bidang Miring Download Run now
Moment sily Java Torsi/Momen Gaya Download Run now
John Tra-volt Java John Travoltage / Pembangkit Listrik Statis Download Run now
Tlak v kvapaline (HTML5) HTML Di Bawah Tekanan (HTML5) Download Run now
Tlak v kvapaline Java Di Bawah Tekanan Download Run now
Skladanie vektorov Flash Penjumlahan Vektor Download Run now
Interferencia vlnenia Java Interferensi Gelombang Download Run now
Vlnenie v rade bodov (HTML5) HTML Gelombang Pada Tali (HTML5) Download Run now
Vlnenie v rade bodov Flash Gelombang Pada Tali Download Run now

Simulácie, ktoré momentálne nie sú preložené do Indonesian

Zostávajúce simulácie môžu byť preložené použitím PhET prekladacieho nástroja.