Heat or temperature?


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Heat or temperature?
Popis A simple and dynamic lesson for Elementary School on the difference between heat and temperature. We will heat and cool different materials (solids and liquids), understanding where the heat goes and the temperature changes that occur during the processes. We will develop the ability to organize information through various activities.
Predmet Biológia, Chémia, Fyzika, Matematika, Veda o Zemi
Úroveň K-5
Typ Demonštrácia, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová BNCC, Elementary Education, Heat, Sciences, homeschool, investigation, physical properties of materials, temperature
Simulácia Formy a premeny energie (HTML5)


Autor(i) Bernardo Dias
Škola / Organizácia Colégio
Dátum odoslania 17.1.2024
Dátum aktualizácie 17.1.2024