Binomial Distribution


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Binomial Distribution
Popis The aim of the activity was to make students familiar with basic probability and in particular combinatorics (counting the number of paths leading to a given bin), establishing a direct link between the last topic and the Pascal’s Triangle/Binomial Expansion.
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Binomial distribution, combinatorics, galton board, plinko probability
Simulácia Pravdepodobnosť (HTML5)


Autor(i) Samuel Ogalo, Dario Domingo
Škola / Organizácia African Maths Initiative
Dátum odoslania 20.11.2023
Dátum aktualizácie 20.11.2023