Investigating Resistance in Circuits


We've collaborated with PocketLab to allow users to upload Notebook files. Notebooks allow you to integrate live copies of a sim into an activity!Názov Investigating Resistance in Circuits
Popis This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will investigate the relationship between potential difference, current, and resistance for a resistor and a filament lamp; and test series and parallel circuits using resistors and filament lamps.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová GSCE, circuits, core practical, electricity, parallel, resistance, series
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd - laboratórium (HTML5)


Autor(i) PocketLab
Škola / Organizácia PocketLab
Dátum odoslania 14.4.2022
Dátum aktualizácie 14.4.2022