Natural Selection - 7.2 AP BIOLOGY


We've collaborated with PocketLab to allow users to upload Notebook files. Notebooks allow you to integrate live copies of a sim into an activity!Názov Natural Selection - 7.2 AP BIOLOGY
Popis This Evolution Lab will be done using PhET's Natural Selection simulation. The lab fits into Unit 7 in AP Biology and Unit 2 in AP Environmental Science. In the first part, students explore changes to environmental factors related to a population of rabbits. Students track and graph their outcomes. In part two, students select their own factor/variable to test out.
Predmet Biológia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová AP Bio, AP Biology, Natural Selection
Simulácia Prirodzený výber (HTML5)


Autor(i) PocketLab
Škola / Organizácia PocketLab
Dátum odoslania 14.4.2022
Dátum aktualizácie 14.4.2022