Energy Transfer


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Energy Transfer
Popis This is intended to help middle school students understand how energy transfers within a system.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Electrical Energy, Energy Transfer, Mechanical Energy, Thermal Energy
Simulácia Formy energie a jej premeny


Autor(i) Deb Smith
Škola / Organizácia Granite School District/West Lake STEM Junior High
Dátum odoslania 29.3.2022
Dátum aktualizácie 29.3.2022