Intro Lab


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Intro Lab
Popis This is a basic lab on discovering Newton's Second Law of Motion. Students will collect data, graph, analyze and develop a model of Newton's Second Law.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Acceleration, Net Force, Newton's Second Law
Simulácia Sily a pohyb


Autor(i) David Wirth
Škola / Organizácia Millennium High School Science Department
Dátum odoslania 28.9.2021
Dátum aktualizácie 28.9.2021