To study the dependance of time period on (i) length of the pendulum and (ii) acceleration due to gravity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov To study the dependance of time period on (i) length of the pendulum and (ii) acceleration due to gravity
Popis There are two activities (A) relation between time period and length of pendulum and (B) relation between time period and acceleration due to gravity.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Simple Pendulum, Time Period
Simulácia Kyvadlo (HTML5)


Autor(i) Sagar Tamhankar
Škola / Organizácia The Cathedral and John Connon School
Dátum odoslania 31.5.2021
Dátum aktualizácie 31.5.2021