Natural Selection Lab Questions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Natural Selection Lab Questions
Popis After students have become familiar with the controls and functions of the simulation, and are able to take measurements using the generation line graph in the simulation, they will complete this lab. In lessons prior to this one, students have already learned some basic concepts about dominant and recessive traits and Punnett Squares.
Predmet Biológia
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Biology, Natural Selection, Traits
Simulácia Prirodzený výber (HTML5)


Autor(i) Patrick Borden
Škola / Organizácia Bridgeport Public Schools
Dátum odoslania 6.1.2021
Dátum aktualizácie 6.1.2021