PHET: Masses and Springs 2021


Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov PHET: Masses and Springs 2021
Popis Middle Grade level
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Elastic Potential Energy, Kinetic Energy, Potential Energy
Simulácia Pružinový oscilátor (HTML5), Pružinový oscilátor: Základy (HTML5)


Autor(i) Robin Ritland
Škola / Organizácia Honea Path Middle
Dátum odoslania 1.1.2021
Dátum aktualizácie 1.1.2021