Conservation of Linear Momentum


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Conservation of Linear Momentum
Popis Student will identify the difference between elastic and inelastic collision.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Conservation of Linear Momentum, collision, conserved, elastic, inelastic, kinetic energy, linear momentum
Simulácia Pružné a nepružné zrážky


Autor(i) Alya Alghfeli
Škola / Organizácia University of sharjah
Dátum odoslania 21.11.2020
Dátum aktualizácie 25.11.2020