Wave on a String, No End, Pre/In/Post-Class Worksheet


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave on a String, No End, Pre/In/Post-Class Worksheet
Popis This is a 30- 45 minutes worksheet. The wave properties are explored with the conceptual questions. Some of them are measured and investigated by the PhET simulation and the created activities.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Longitudinal wave, Transvers wave, amplitude, frequency, period, wave behaviour, wave speed, wavelength
Simulácia Vlnenie v rade bodov (HTML5)


Autor(i) Solmaz Khodaeifaal
Škola / Organizácia Math Potentials
Dátum odoslania 15.6.2020
Dátum aktualizácie 15.6.2020