reflection refraction and total internal reflection


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov reflection refraction and total internal reflection
Popis This experiment contains two parts to be done, which are: Part I:This part defines the reflection and refraction laws of light and use Snell’s law to calculate the index of refraction of unknown material. Part II: This part defines the meaning of the critical angle and the total internal reflection and use the critical angle to calculate the index of refraction of a material.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová bending of light, critical angle, index of refraction, light, reflection, refraction, total internal reflrction
Simulácia Lom svetla


Autor(i) tahani sarayreh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 2.6.2020
Dátum aktualizácie 2.6.2020