uniformly accelerated motion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov uniformly accelerated motion
Popis In this activity the student will control the distance traveled along the ramp and then read the velocity at the end of the ramp after that he/she will find the object's constant acceleration using the distance versus time squared graph and then he /she will find the gravity (g) and compare it to the real value 9.81m/s2
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová constant acceleration, constant force, gravity, ramp, velocity
Simulácia Rampa


Autor(i) Nawal Nayfeh
Škola / Organizácia University of Sharjah
Dátum odoslania 15.5.2020
Dátum aktualizácie 19.5.2020