Refraction Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Refraction Lab
Popis In this lab students will examine the way light bends as it goes from one medium to another. They will check their work with Snell's Law. They will also examine Total Internal Reflection and the intensity of both refracted and reflected light.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová critical angle, light, phew, refraction, total internal reflection
Simulácia Lom svetla (HTML5)


Autor(i) Michael Barr
Škola / Organizácia Beacon HS
Dátum odoslania 4.5.2020
Dátum aktualizácie 4.5.2020